Activități Academice

Rolul unui Vicepreședinte Activități Academice este de a-și motiva propriii oameni pentru a-și depăși limitele. În cele din urmă, Vicepreședintele este doar o persoană de legătură, fiind responsabil de a „educa” viitorul Asociației, pornind de la cel mai proaspăt recrut până la viitorul senior. Munca unui Vicepreședinte se vede prin membrii săi, prin modul în care aceștia duc mai departe ideile sau gândurile sale despre departament. Nu uita, ELSAcule, căci departamentul ești tu, membrul!”

Activitățile principale prin care departamentul contribuie la educația juridică a studenților sunt:

 • Moot Court Competitions
 • Concursurile de Eseuri
 • Lawyers @ Work
 • Legal Research Group
 • Contract Negociation Competition
 • Legal Debates
 • Legal Explorations

Concursul de Eseuri

Concurs de Eseuri este un eveniment organizat în care studenții la drept și tinerii juriști concurează prin eseurile lor pe un anumit subiect dat. Acesta are ca scop pregătirea participanților pentru formele de specialitate de comunicare scrisă, care sunt necesare în profesia juridică. De obicei, eseurile conțin punctul de vedere personal al celui care scrie cu privire la un anumit subiect.

ELSA este conștientă de relevanța de a scrie eseuri, ca parte a unei educații juridice efective. În primul rând, este clar că scrierea eseurilor juridice este diferită de alte genuri, mai ales pentru că scrierea juridică este o parte tehnică a fiecărei limbi naționale. Un scriitor juridic are nevoie de unele fundale juridice și o cantitate de înțelegere juridică.

Organizat la nivel:

 • Local (Sub patronajul Grupurilor Locale afiliate ELSA România)
 • Național (sub egida ELSA România)
 • Internațional (sub forma unei reviste Law Review)

Legal Research Group

Un Grup de Cercetare Juridică (LRG) este un grup de studenți la drept și/sau tineri juriști care desfășoară o cercetare pe o temă specifică de drept cu scopul de a face concluziile lor accesibile publicului.

În funție de subiect, metodele de lucru și limba aleasă unui grup de cercetare juridică poate implica studenți și tineri juriști la nivel local, național sau internațional.

Contextul LRG este de a face munca ELSA mai academică și de a fi în măsură să prezinte unele rezultate cadrelor universitare și profesioniștilor. Activitatea membrilor ELSA ar trebui să contribuie la acest domeniu și să aducă aspecte noi, de asemenea. Pe de altă parte, membrii ELSA au posibilitatea de a publica, fie munca lor într-un manual, de a prezenta activitatea lor la conferințe sau predându-le mediului academic.

Legal Debates

O dezbatere pe teme juridice este o discuție pe baza unui anumit subiect juridic. În mod normal este format dintr-un panel de participanți, majoritatea studenți. Dezbaterea este condusă de un moderator și sunt perezenți și spectatori.

A dezbate este o abilitate care nu dezvoltă numai gândirea critică, dar permite de asemenea studeților la drept și tinerilor juriști să intre în contact cu actualele probleme juridice, să își îmbunătățească abilitățile de comunicare și să își ascută gândirea analitică.

Lawyers @ Work

Scopul L@W-urilor este acela de a permite studenților și tinerilor juriști să își formeze o viziune de ansamblu asupra profesiilor juridice. Aceste evenimente reprezintă o oportunitate pentru studenți și tineri juriști să primească informații despre profesiile pentru care pot opta, chiar de la profesioniști.

Scopul organizării unui L@W este să ofere studenților și tinerilor juriști oportunitatea înțelegerii diferitelor cariere din acest domeniu. Acest eveniment le permite să întâlnească experți în diferite profesii juridice.

Contract Negociation Competition

„The International Negotiation Competition for Law Students” este o competiție în care o echipă de doi studenți de drept reprezentând un grup/client negociază o tranzacție internațională sau rezoluția unei dispute internaționale cu o echipă opozantă formată din alți doi studenți de drept.

Legal Explorations

Workshop-ul are ca obiect aprofundarea unui anumit subiect de interes general sau de specialitate, forma de desfăşuare concretă urmând a fi aleasă prin înţelegere cu profesorul-speaker.

Întâlnite sub forma mai multor Workshop-uri succesive pe teme diferite ale aceluiaşi domeniu ales, la final putând fi urmat de un MCC, un concurs de eseuri sau chiar de o dezbatere cu studenţii ce au participat la prelegeri.

Este o bună modalitate de a aduce în discuţie un domeniu mai puţin reglementat sau care nu este abordat în facultate (ex. DPI, dreptul concurenţei, dreptul umanitar etc.) – în acest fel studenţii din toţi anii vor fi interesaţi să participe urmând să câştige în mod efectiv o serie de cunştinţe suplimentare facultăţii. La final, cei mai buni studenţi, selectaţi printr-un memoriu, un eseu, un interviu, un proces simulat, pot câștiga premii în bani, cărţi, stagii de practică sau puncte în plus la examene.

Moot Court Competitions

Concursurile de procese simulate sunt o modalitate practică prin care studenţii se pot pregăti pentru viitoarea carieră de jurist, indiferent de domeniul ales, întrucât dezvoltă atât calităţi de ordin obiectiv precum cunoştinţele dintr-o anumită arie juridică, dar şi calităţi de ordin subiectiv, ce ţin de dezvoltarea personală, cum ar fi retorica, discursul public şi încrederea în sine.

Acest tip de evenimente se organizează la nivel:

 • local – Moot Court Competition (MCC)
 • naţional – National Moot Court Competition (NMCC)
 • internaţional – ELSA Moot Court Competition (EMC2) si ELSA Human Rights Moot Court Competition (HRMCC)

Seminare & Conferințe

În plan internaţional, departamentul Seminare & Conferinţe şi-a început ”cariera” încă din 1981, sub numele de ”Seminarii ştiinţifice”. După numai 2 ani de activitate s-a considerat că denumirea nu reflectă în totalitate scopul său şi a fost reintitulat punctând cele două mari evenimente specifice.

Departamentul Seminare & Conferinţe oferă studenţilor în drept şi tinerilor juriști oportunitatea de a comunica și de a învăța prin abordarea anumitor teme care nu sunt neapărat cuprinse în curricula de studiu. În ajutorul viitorilor practicieni, grupurile ELSA încurajează, prin organizarea de evenimente, promovarea unei mai bune înţelegeri în plan cultural, social şi legal. Activităţile prin care acest departament completează educaţia formală se concretizează următoarele evenimente:

Prelegerea – un discurs ținut de un specialist, pe o anumită temă juridică. Are, de regulă, structura unei plenare.

Discuția în plen – un eveniment în cadrul căruia doi sau mai mulţi specialişti dezbat o temă juridică specifică în faţa unui public.

Seminare – acele evenimente care se desfăşoară pe o perioadă de la 2 până la 7 zile şi constau în mai multe prelegeri pe o temă juridică, având structura unei plenare.

Conferinţe – evenimente care se desfăşoară pe o perioadă de la 3 până la 7 zile şi au un conţinut mult mai ştiinţific decât seminarul, pe parcursul cărora au loc şi ateliere de lucru. Finalitatea discuţiilor din cadrul atelierelor va fi expusă sub forma unei plenare. Este recomandat să se sublinieze obiectivele atinse şi cum va fi valorificată contribuţia ştiinţifică după eveniment.

Cafenea juridică – un eveniment tot mai des organizat de către Grupurile Locale, cafeneaua juridică poate lua forma oricărui eveniment de mai sus. Se încearcă stabilirea unui cadru mai informal, în care participanții să poată interacționa mai ușor cu speakerii.

Şcolile de drept sunt evenimente cu o durată mai mare, între 7 și 14 zile, cu participare naţională sau internaţională. Activităţile desfăşurate în cadrul unei şcoli de drept constau în cursuri şi ateliere de lucru pe teme juridice. Este necesar ca programul academic să dureze cel puțin 20 de ore.

Vizitele de studiu oferă posibilitatea membrilor ELSA de a intra în contact cu un alt Grup Local, din ţară sau din Europa. Acestea pot fi unilaterale când un grup vizitează un alt grup, bilaterale când două grupuri se vizitează reciproc sau multilaterale când mai multe grupuri vizitează un grup. Vizitele de studiu trebuie să conţină program social și program academic la care să ia parte cel puţin cinci participanţi. Vizitele de studiu vor fi realizate cu implicarea membrilor departamentului STEP în organizarea evenimentului pe partea de recepție și program social. Când vizita de studiu este multilaterală, numărul total de participanţi trebuie să fie de cel puțin cinci. Programul academic trebuie să se întindă pe parcursul a cel puţin trei ore.

Vizitele instituţionale sunt evenimente care au ca scop principal vizita în sine la organizaţiile naţionale şi / sau internaţionale, guvernamentale sau non-guvernamentale, la instituţiie administraţiei publice sau private şi la universităţi.

Student Trainee Exchange Programme

Student Trainee Exchange Programme (STEP) este unul dintre principalele departamente din cadrul ELSA, departament care îşi fixează activitatea pe practica juridică oferită studenţilor interesaţi de lărgirea perspectivelor asupra dreptului şi a societăţii. Prin programele şi proiectele desfăşurate, STEP prezintă o abordare duală în familiarizarea studenţilor la Drept cu mediul juridic, dualitate ce se concretizează pe de o parte în facilitarea efectuării unor stagii de practică, atât pe plan local şi naţional, cât şi internaţional, iar pe de altă parte în organizarea seminarelor prin intermediul cărora studenţii au acces la informaţii despre oportunităţile pe care le au după finalizarea studiilor şi mijloacele prin care pot accede într-o anumită profesie.

Proiecte:

Postuniversitaria
Oferă locuri de practică studenţilor la Drept pe plan local, la instituţii precum judecătorii, tribunale, Curtea de Apel,  Avocatul Poporului, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Ministerul Justiţiei, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. O variantă a acestui program este proiectul Practica Specială care, deşi este un proiect relativ tânăr, a căpătat notorietate în rândul studenţilor Facultăţii de Drept. Acesta se ocupă cu asigurarea unor locuri de practică, pentru studenţii interesaţi, în cadrul cabinetelor de avocatură.

Perspective este organizat sub forma unui seminar ce urmăreşte informarea studenţilor cu privire la profesiile juridice şi modurile în care aceştia pot accede la ele. Seminarul este ţinut de persoane marcante din corpul profesional din care provin care împărtăşesc din experienţa lor, oferă informaţii cu privire la condiţiile de admitere, etapele care trebuie parcurse astfel încât încercarea absolventului de a activa într-un anumit domeniu să fie încununată cu lauri.

Job Fest
Presupune un târg de stagii de practică constând în prezentări succesive ale unora dintre cele mai prestigioase case de avocatură din ţară. Acest proiect reprezintă o oportunitate atât pentru student, de a afla detalii despre casele de avocatură, cât şi pentru acestea din urmă, de promovare şi recrutare.

STEP (Student Trainee Exchange Programme)
este un program internaţional, conceput pentru a permite studenţilor la Drept şi tinerilor jurişti din Europa să petreacă între 2 săptămâni şi 18 luni într-o firmă, instituţie sau organizaţie care poate pune la dispoziţie o experienţă valoroasă din punct de vedere profesional pentru un viitor jurist.

 

Marketing

Marketing & Tehnologia Informaţiei (MKT&TI) este un departament de susţinere, prin intermediul căruia ELSA îşi formează o imagine coerentă, atât în exterior, cât şi în interiorul asociaţiei. Principalele sale activităţi sunt promovare, relaţii publice şi obţinere de fonduri.

Promovarea proiectelor ELSA este un aspect foarte important în conturarea imaginii ELSA. Pentru ca, în exterior, ELSA să îşi formeze o imagine care să se plieze atât pe cerinţele grupului-ţintă, cât şi pe scopul şi viziunea asociaţiei, promovarea se dezvoltă în două direcţii: activităţi de strategie, de imagine şi implementarea acestora prin advertising (creaţie de materiale publicitare specifice ELSA), dar şi Public Relations (menţinerea unei strânse legături cu instituţiile cu care colaborează ELSA şi, în special, cu massmedia).

Research

Prin intermediul instrumentelor de analiză a grupului-ţintă (sondaje de opinie, chestionare), este de datoria departamentului MKT&TI să afle cum li s-au părut studenţilor proiectele, ce proiecte viitoare i-ar interesa, ce asteptări au de la ELSA, cât de eficientă a fost o campanie de promovare etc.

Obţinere de fonduri

Fiind o organizaţie non-profit, ELSA îşi poate desfăşura activitatea doar prin sprijinul financiar sau logistic al partenerilor sau sponsorilor. În acest sens, după întocmirea unei strategii de obţinere de fonduri conformă cu realitatea, intră în atribuţiile MKT&TI de a prezenta oferta ELSA într-un mod cât mai atractiv pentru a obţine resurse financiare. Pornind de la faptul că ELSA este o organizaţie neguvernamentală, apolitică şi non-profit, bazată pe voluntariat, reiese că resursele cele mai importante sunt cele umane: studenţii la drept şi tinerii jurişti animaţi de spiritul ELSA: ”împreună spre o lume mai dreaptă.”

Resurse Umane

Cel de-al doilea departament suport al ELSA, Resurse Umane, are ca obiectiv principal membrii asociaţiei, încă de la intrarea în asociaţie.

RU acţionează ghidat de 3 principii:

 • recrutare
 • instruire
 • motivare

Recrutarea reprezintă raţiunea de a fi a acestui departament, selectarea de noi membri ai asociaţiei făcându-se în 2 sesiuni, toamnă şi primăvară, din rândul studenţilor la drept de la universităţile din Galați. Aplicanţii completează un chestionar şi susţin un interviu pe baza cărora vor fi selectaţi.

Instruirea membrilor proaspăt recrutaţi şi a membrilor vechi se face în principal prin intermediul trainingurilor. Acestea sunt ţinute de trainerii ELSA, foşti membri care, trecând ei înşişi printr-o instruire riguroasă (Train The Trainers), au acumulat cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a instrui mai departe alţi membri.

Train The Trainers este o sesiune de traininguri ţinută o dată la doi ani prin care membrii ELSA România devin traineri ELSA România şi asigură nevoia de instruire a asociaţiei. Un eveniment similar are loc şi la nivel internaţional. Acest sistem de a oferi înapoi asociaţiei o parte din experienţa acumulată este relevant pentru modul ingenios în care ELSA îşi autoperpetuează existenţa şi îşi valorifică propriile resurse pentru a crea altele şi a progresa continuu.

Motivarea este probabil latura cea mai subtilă a activităţii RU, având ca principal scop creşterea gradului de implicare a membrilor. Prin intermediul evenimentelor dedicate cunoaşterii membrilor între ei, a jocurilor şi a petrecerilor, RU îşi propune creşterea coeziunii dintre membri, rezultând în definitiv atât într-o comunicare interpersonală mai bună, cât şi într-o creştere a eficienţei asociaţiei.