Cine suntem

ELSA (”The European Law Students’ Association” / “Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept”) a fost fondată în data de 4 Mai 1981, la Viena, de către un grup de studenţi din Polonia, Austria, Ungaria şi Germania de Vest (Republica Federală Germană). Ideea de bază a fost promovarea legăturilor internaţionale şi a înţelegerii reciproce între studenţii la drept de ambele părţi ale cortinei de fier.

ELSA România este singura asociaţie a studenţilor la drept care activează la nivel naţional, reunind aproximativ 1000 de membri din Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș şi Timişoara.

Parte a ELSA România, grupul local ELSA Galaţi contribuie prin departamentele sale (Activităţi Academice, Seminare & Conferinţe, Student Trainee Exchange Programme, Resurse Umane si Marketing) la dezvoltarea culturală şi profesională a studenţilor şi a tinerilor jurişti. Implicând stagii de practică, seminare şi conferinţe, publicaţii sau procese simulate, ELSA are un singur scop, acela de a facilita evoluţia tinerilor în sistemul juridic.

                                

     https://www.facebook.com/ELSA.Galati/

 

BIROUL LOCAL 2016 - 2017

           

 14937102 1219615154764535 440262475 n

 

                Preşedinte - Ana Maria Verner 

    Preşedintele ELSA Galaţi asigură funcţionarea grupului local şi coordonarea departamentelor, el îşi exercită autoritatea în vederea îndeplinirii tuturor sarcinilor pe care le are ELSA Galaţi.

  Acesta coordonează relațiile externe ale Biroului Local cu celelalte Grupuri Locale,cu instituțiile guvernamentale și nonguvernamentale, participă la Întrunirea Consiliului Național al ELSA România și la întâlnirile președinților Grupurilor Locale ELSA România.

 

            Secretar General - Andrada Iulia State 

Secretarul General are atribuția ca toate modificările şi problemele dezbătute în cadrul Consiliului Local să rămână în arhiva ELSA Galaţi consemnându-le întru-un proces verbal, realizează baza de date a membrilor, primește rapoartele și calendarele de activitate ale Biroului Local, întocmește Raportul de Activitate Unitar al Grupului Local înaintea fiecărei Întruniri a Consiliului Național ELSA România, are drept de semnătură în actele interne ale asociației și deține arhiva ELSA Galați.

Acesta înregistrează orice modificare a Statutului ELSA Galați la Judecătorie, inclusiv modificarea privind componența Biroului Local și centralizează actele Grupului Local.

 

           Trezorier - Dragoș Virgil Popa 

Principala sa atribuție este să strângă cotizațiile de la VP-ul fiecărui departament, de asemenea asigură buna utilizare a bugetului ELSA Galaţi.

Aceasta gestionează toate resursele financiare ale Grupului Local, are drept de semnătură în toate actele financiare ale asociației, întocmește și depune bilanțul contabil și elaborează cu Președintele si Vicepreședintele Marketing ELSA Galați strategia de obținere de fonduri la nivel local.

 

           Vice Preşedinte Activităţi Academice (AA) - Dalila Țuțu

Activităţi Academice este un departament de bază din cadrul ELSA Galați. După cum reiese şi din denumire, departamentul AA promovează educaţia juridică a membrilor şi studenţilor la drept. Numeroasele programe care aparţin acestei arii sunt o dovadă în acest sens, cel mai important dintre ele fiind Concursul de Procese Simulate.

 

          Vice Preşedinte Seminare&Conferinţe (S&C) -Irina-Andreea Podaşcă

Departamentul de Seminare şi Conferinţe urmăreşte să dea studenţilor la drept şi tinerilor jurişti din diferite ţări şi sisteme juridice posibilitatea de a discuta şi învăţa despre diferite probleme juridice de interes academic sau special pentru ei. Ca mijloace de a completa educaţia teoretică şi practică a studenţilor pentru viitoarea profesie, grupurile ELSA din întreaga Europa organizează o mare varietate de evenimente educaţionale. Între aceste evenimente se evidenţiază Seminariile, Conferinţele, Şcolile de vară şi Vizitele de Studiu.

 

Vice Presedinte Student Trainee Exchange Programme (STEP) - Adelina Nica 

Student Trainee Exchange Programme (STEP) este unul dintre pilonii principali de activitate din cadrul ELSA Galaţi. Sarcina sa principală constă în oferirea de locuri de practică studenţilor la drept şi tinerilor jurişti, atât în ţară cât şi în străinătate. STEP are 3 sarcini principale: găsirea acestor locuri de practică, găsirea aplicanţilor şi organizarea evenimentelor precum Perspective. Acest departament pune la dispoziţie o experienţă valoroasă din punct de vedere profesional pentru un jurist valorificându-i abilităţile intelectuale, profesionale şi relaţionale.

 

Vice Presedinte Marketing (MKT) - Răzvan Andrei Sburlan

Departamentul Marketing desfășoara o activitate de bază în cadrul ELSA, practic de acesta depinzând promovarea programelor și imaginii asociației noastre. Are două componente: Advertising (Publicitate) şi Public Relations (Relaţii Publice), pentru a satisface nevoia organizației de a menține contacte cu Massmedia, nevoia de resurse financiare și nevoia de a ne face cunoscuți.

 

Vice Presedinte Resurse Umane (RU) - Dragoș Palade 

Pornind de la faptul că ELSA este o organizație non-guvernamentală, apolitică și non-profit, bazată pe voluntariat, reiese că resursele cele mai importante sunt cele umane: studenții. Departamentul Resurse Umane se canalizează pe instruirea şi motivarea oamenilor din ELSA, prin activități precum recrutarea, integrarea, motivarea și organizarea de traininguri. Poate deveni membru ELSA orice student la o facultate de drept sau tânăr jurist din centrele universitare unde există sedii ELSA. Acest departament organizează sesiuni de recrutări  de două ori pe an, respectiv în Octombrie şi Martie.